26

فوریه
2020

مادر تروریست داعشی به کانادا نقل مکان می کند

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 85 0تورنتو- Global News: سالی لن، مادر جک لتز، پیکارجوی داعشی که با لقب Jihadi Jack شناخته می شود، دارای تابعیت دوگانه انگلیسی – کانادایی است و به زودی به کانادا نقل مکان خواهد کرد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.