01

سپتامبر
2019

لیست انتظار عمل جراحی در بریتیش کلمبیا بیشتر از جمعیت برخی شهرهای استان

Posted By : کاناداهوم/ 167 0بریتیش کلمبیا- از سال ۲۰۰۲ به این سو، زمان انتظار برای عمل جراحی در بریتیش کلمبیا ۳ برابر طولانی تر شده است. بیش از ۸۵ هزار بیمار ساکن بریتیش کلمبیا در پایان سال مالی گذشته در انتظار عمل جراحی به سر می بردند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.