01

سپتامبر
2019

لیست انتظار عمل جراحی در بریتیش کلمبیا بیشتر از جمعیت برخی شهرهای استان

Posted By : کاناداهوم/ 174بریتیش کلمبیا- از سال ۲۰۰۲ به این سو، زمان انتظار برای عمل جراحی در بریتیش کلمبیا ۳ برابر طولانی تر شده است. بیش از ۸۵ هزار بیمار ساکن بریتیش کلمبیا در پایان سال مالی گذشته در انتظار عمل جراحی به سر می بردند.