04

مارس
2020

لغو پروازهای ایر کانادا به چین تا آوریل 

Posted By : کاناداهوم/ 141

[ad_1]

اتاوا- CBC News: دولت کانادا به اتباع خود توصیه کرده است از سفر به مناطق آلوده به کروناویروس، از جمله چین، کره جنوبی، ایتالیا و ایران خودداری نمایند. 

[ad_2]