31

مارس
2020

قاتل تس ریچی گناهکار تشخیص داده شد 

Posted By : کاناداهوم/ 127

[ad_1]

تورنتو- The Canadian Press: کیلن شلاتر، ساکن تورنتو که به اتهام تجاوز و قتل تس ریچی محاکمه می شد، از سوی دادگاه به جرم قتل عمد گناهکار تشخیص داده شد. 

[ad_2]