27

مه
2020

فورد گزارش نیروهای ارتش از خانه های سالمندان را منزجر کننده خواند

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 37 0به گزارش CP24، گزارش نیروهای ارتش کانادا، که برای کمک به خانه های سالمندان درگیر شیوع ویروس اعزام شده بودند، نشان می دهد ۵ مورد از این مراکز اقامتی دارای مشکلات بسیاری از جمله بد رفتاری، عدم نظافت، و عدم توجه به نیازهای ساکنان، هستند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.