06

آوریل
2020

فهرست جدید کسب و کارها و خدمات ضروری در انتاریو در دوران شیوع کرونا

Posted By : کاناداهوم/ 103

[ad_1]

به گزارش 680News، دولت انتاریو فهرست جدید مشاغل و خدمات ضروری در انتاریو را منتشر کرد. به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس، همه مشاغل غیر ضروری باید تعطیل شوند.

[ad_2]