28

آوریل
2020

فعالیت شبانه روزی کارخانجات مواد غذایی برای تامین نیازهای مردم 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 49 0کانادا- The Canadian Press: شرکت Campbell، سازنده انواع غذاها و سوپ های کنسرو شده که شلوغ ترین زمان کاری اش به طور معمول از اکتبر تا پایان فصل زمستان است، مجبور شده است برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون برای غذاهای کنسرو شده به دلیل شیوع کروناویروس، تعداد کارکنان را افزایش داده و به صورت ۲۴ ساعته کار کند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.