06

فوریه
2020

فرود اضطراری هواپیمای ایر کانادا در فرودگاه مادرید

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 76 0 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.