21

ژوئن
2020

فراخوان نوعی داروی دیابت به دلیل وجود ماده سرطان زا در آن 

Posted By : کاناداهوم/ 93

[ad_1]

کانادا- Global News: شرکت داروسازی Apotex Inc. نوعی داروی دیابت را به دلیل وجود مواد سرطان زا در آن، فراخوان کرده است. 

[ad_2]