14

جولای
2020

فاز سوم بازگشایی در انتاریو چگونه خواهد بود؟

Posted By : کاناداهوم/ 61 0به گزارش سی بی سی نیوز، به گفته مقامات استانی، با ادامه روند کاهشی تعداد مبتلایان به ویروس کرونا از آغاز ژوئن، بسیاری از مناطق انتاریو به زودی وارد فاز سوم بازگشایی خواهند شد. اما هنوز مشخص نیست در فاز سوم دقیقا کدام محدودیت ها لغو یا سبک خواهد شد. تا کنون این فاز با عبارات کلی باز شدن مسئولانه همه مشاغل و کاهش محدودیت در تجمعات عمومی توصیف شده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.