15

آوریل
2019

عشق اینترنتی برای مرد کانادایی صد و چهل و سه هزار دلار آب خورد

Posted By : کاناداهوم/ 241 0ادمونتون- مرد ساکن ادمونتون پس از آشنا شدن با زنی مو مشکی به نام دبورا، تصور کرد که عشق زندگی اش را یافته، غافل از اینکه ابراز عشق دبورا دروغی بیش نبود.
مرد کانادایی به نام کان، طی رابطه اینترنتی یکساله با دبورا، ۱۴۳ هزار دلار از پول اش را از دست داد. کان امیدوار است که با به اشتراک گذاشتن سرگذشت اش، مانع قربانی شدن مردان دیگر بشود. آنچه برای او اتفاق افتاد، برای ده ها و شاید هم صدها کانادایی دیگر نیز رخ داده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.