15

آوریل
2019

عشق اینترنتی برای مرد کانادایی صد و چهل و سه هزار دلار آب خورد

Posted By : کاناداهوم/ 382

[ad_1]

ادمونتون- مرد ساکن ادمونتون پس از آشنا شدن با زنی مو مشکی به نام دبورا، تصور کرد که عشق زندگی اش را یافته، غافل از اینکه ابراز عشق دبورا دروغی بیش نبود.
مرد کانادایی به نام کان، طی رابطه اینترنتی یکساله با دبورا، 143 هزار دلار از پول اش را از دست داد. کان امیدوار است که با به اشتراک گذاشتن سرگذشت اش، مانع قربانی شدن مردان دیگر بشود. آنچه برای او اتفاق افتاد، برای ده ها و شاید هم صدها کانادایی دیگر نیز رخ داده است.

[ad_2]