03

جولای
2020

عربستان سعودی: حج امسال به صورت محدود انجام می شود

Posted By : کاناداهوم/ 55 0عربستان- CBC News: مقامات عربستان سعودی به دلیل شیوع کروناویروس، حج امسال را به صورت بسیار محدود برگزار می کنند. به این ترتیب امسال به جای دو میلیون زائر، تعداد محدودی از زائران مناسک حج را انجام خواهند داد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.