17

جولای
2020

عذرخواهی ترودو بابت دخالت در تصمیم گیری اعطای برنامه ۹۰۰ میلیون دلاری به خیریه WE

Posted By : کاناداهوم/ 77 0اتاوا- ۶۸۰ News: همانطور که چند روز قبل به اطلاع خوانندگان عزیز رسید، به رغم ادعاهای اولیه ترودو، بین موسسه خیریه WE و اعضای خانواده جاستین ترودو، از جمله همسرش سوفی، مادرش مارگارت و برادرش آلکساندر تعاملات مالی وجود داشته است و WE طی ۴ سال گذشته به این دو نفر بابت سخنرانی هایشان حدود ۳۰۰ هزار دلار پرداخت نموده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.