10

آگوست
2020

طاهر صیف الدین، آموزگار تورنتویی، به آزار جنسی یک کودک متهم شد! 

Posted By : کاناداهوم/ 117

[ad_1]

تورنتو- گلوب اند میل: پلیس تورنتو یک آموزگار ساکن تورنتو را به اتهام آزار جنسی یک کودک بازداشت کرد. پلیس معتقد است  شمار قربانیان احتمالا بیش از یک کودک باشد. 

[ad_2]