19

ژوئن
2020

ضرب و شتم رئیس قبیله بومیان کانادا توسط پلیس سلطنتی به دلیل منقضی شدن اعتبار پلاک اتومبیل! 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 56 0آلبرتا- Globe and Mail: برخورد خشونت آمیز پلیس سلطنتی بخصوص با بومیان کانادا تازگی ندارد. هفته گذشته آلن آدام، رئیس قبیله Athabasca Chipewyan پلیس سلطنتی را متهم به ضرب و شتم خود و همسرش کرد. آن هم به دلیل منقضی شدن اعتبار پلاک اتومبیل! 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.