06

مارس
2020

شیوه مقابله بزرگترین سازمان های تورنتو با کروناویروس 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 83 0تورنتو- CBC News: بزرگترین سازمان ها، آژانس ها و بیزنس های تورنتو برای مقابله با شیوع کروناویروس در GTA اقداماتی را انجام داده و می دهند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.