06

مارس
2020

شیوه مقابله بزرگترین سازمان های تورنتو با کروناویروس 

Posted By : کاناداهوم/ 127

[ad_1]

تورنتو- CBC News: بزرگترین سازمان ها، آژانس ها و بیزنس های تورنتو برای مقابله با شیوع کروناویروس در GTA اقداماتی را انجام داده و می دهند. 

[ad_2]