07

آوریل
2020

شیوه مدیریت داگ فورد در اپیدمی کروناویروس مورد تحسین دوست و دشمن

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 60 0تورنتو- Global News: هیچ بخشی از زندگی کانادایی ها از پیامدهای همه گیری کروناویروس مصون نمانده است. حتی عرصه سیاسی!

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.