10

مه
2020

شیوع کروناویروس در بیمارستان وسترن تورنتو و مرگ دو بیمار 

Posted By : کاناداهوم/ 136

[ad_1]

تورنتو- 680 News: در پی شیوع کروناویروس در بیمارستان Western تورنتو (واقع در شماره 399 خیابان بترست)، دو بیمار فوت کرده و ده ها نفر از بیماران و کارکنان بیمارستان به آن مبتلا شده اند. 

[ad_2]