10

مه
2020

شیوع کروناویروس در بیمارستان وسترن تورنتو و مرگ دو بیمار 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 43 0تورنتو- ۶۸۰ News: در پی شیوع کروناویروس در بیمارستان Western تورنتو (واقع در شماره ۳۹۹ خیابان بترست)، دو بیمار فوت کرده و ده ها نفر از بیماران و کارکنان بیمارستان به آن مبتلا شده اند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.