17

دسامبر
2019

شکایت کانادا از فولکس واگن به دلیل واردات اتومبیل های فاقد استاندارد امیشن 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 88 0شکایت کانادا از فولکس واگن به دلیل واردات اتومبیل های فاقد استاندارد امیشن 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.