01

جولای
2020

شهردار و افسر سلامت تورنتو خواستار اجباری شدن استفاده از ماسک شدند

Posted By : کاناداهوم/ 60 0به گزارش سی بی سی نیوز، شهردار و افسر سلامت تورنتو خواستار اجباری شدن استفاده از ماسک در فضاهای بسته شدند. جان توری، شهردار، در کنفرانس خبری صبح امروز این قانون را برای بازگشایی ایمن  شهر لازم دانست و گفت: این کار برای احترام و محافظت از یکدیگر است. وی افزود: ما دوست داریم شاهد حضور هر چه بیشتر مردم در فروشگاه ها و سر کارهایشان باشیم تا هرچه زودتر به رونق اقتصادی و روال عادی زندگی نزدیک شویم.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.