23

ژوئن
2020

شهردار تورنتو موافق اصلاح نیروی پلیس تورنتو ولی مخالف کاهش بودجه آن  

Posted By : کاناداهوم/ 118

[ad_1]

تورنتو- Globe and Mail: جان توری، شهردار تورنتو می گوید که آماده همکاری برای سرعت بخشیدن به روند اصلاحات در نیروی پلیس تورنتو می باشد، اما کاهش 10 درصدی بودجه سال آینده این نهاد را مناسب نمی داند. زیرا این میزان کاهش سبب تعدیل نیروی گسترده در اداره پلیس خواهد شد. 

[ad_2]