05

فوریه
2020

شهرداران کلانشهر تورنتو خواهان اقدام قاطع دولت فدرال برای مبارزه با خشونت های مسلحانه

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 88 0تورنتو- مسوولین شهرهای حومه تورنتو و فرمانده اداره پلیس، طی جلسه مشترک سه شنبه ۲۸ ژانویه با نمایندگان دولت فدرال، خواهان کنترل هرچه بیشتر مرزها و مبارزه با قاچاق اسلحه به انتاریو شدند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.