17

ژوئن
2020

شاهزاده ویلیام و همسرش به افراد آسیب پذیر مشاوره روانی می دهند

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 54 0دوک و دوشس کمبریج طی گفتگوی اینترنتی از طریق Zoom فاش کردند که مدتی است از خانه شان در Amner Hall به تلفن هایی که برای ارائه مشاوره روانی به افراد آسیب پذیر در دوران پاندمی تعیین شده پاسخ می دهند و با تکست یا پیامک با مردم در تماس می باشند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.