06

سپتامبر
2019

سی و نه درصد از کانادایی ها برای بازنشسته شدن پس انداز کافی ندارند

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 37 0تورنتو- حدود نیمی از کانادایی ها برنامه ای برای پس انداز برای دوران بازنشستگی ندارند. بدتر اینکه دو نفر از هر ۵ کانادایی (معادل ۳۹ درصد)، معتقدند که پس اندازشان آنقدر نخواهد بود که بتوانند خود را بازنشسته کنند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.