19

اکتبر
2019

سومین حکم حبس ابد برای دیلان میلارد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 90 0تورنتو- دیلان میلارد که قبل از این به جرم ارتکاب دو قتل به دو بار حبس ابد محکوم شده بود، به جرم به قتل رساندن پدرش سومین حکم حبس ابد را دریافت کرد. با این ترتیب، میلارد برای برخورداری از حق بخشودگی بایستی ۷۵ سال در زندان بماند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.