13

فوریه
2020

سومین انتاریویی مشکوک مبتلا به کروناویروس عاری از ویروس اعلام شد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 87 0لندن/انتاریو- Global News: به گزارش مسوولین بهداشتی و درمانی انتاریو، زن جوان بیست و چند ساله ای که ۳۱ ژانویه مشکوک به ابتلا به ویروس COVID-19 اعلام شد، در پی آزمایشات تکمیلی، عاری از ویروس تشخیص داده شد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.