21

مارس
2020

سه قربانی جدید کروناویروس در بریتیش کلمبیا 

Posted By : کاناداهوم/ 77 0بریتیش کلمبیا- Global News: مقامات بهداشتی و درمانی بریتیش کلمبیا، مرگ سه فرد دیگر در اثر ابتلا به کروناویروس را اعلام کردند. تا امروز دوشنبه، ۱۶ مارچ تعداد مبتلایان در استان ۱۰۰ نفر اعلام شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.