16

جولای
2020

سعودی ها خواهان استرداد افسر سابق اطلاعاتی پناهنده به کانادا 

Posted By : کاناداهوم/ 69

[ad_1]

اتاوا- Globe and Mail: عربستان سعودی کانادا را برای استرداد افسر سابق اطلاعاتی که به کانادا پناهنده شده و هم اکنون در تورنتو زندگی می کند، تحت فشار قرار داده است. 

[ad_2]