24

مارس
2020

سرقت صدها پوند گوشت از بانک غذا در آلبرتا 

Posted By : کاناداهوم/ 142

[ad_1]

آلبرتا- Edmonton Journal: طی آخر هفته گذشته، سارق یا سارقین صدها پوند گوشت و مواد غذایی دیگر را از  بانک غذا واقع در Edson آلبرتا سرقت کردند. 

[ad_2]