03

مه
2020

سرانجام تلخ برای مادر ۴۴ ساله مفقود شده اهل بریتیش کلمبیا

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 57 0بریتیش کلمبیا- CBC News: پس از گذشت بیش از دو ماه از ناپدید شدن نیرلا شارما ۴۴ ساله، پلیس بارنابی جنازه وی را یافت. پلیس پس از دریافت گزارش مبنی بر مشاهده شدن جسد در حاشیه رودخانه Fraser (واقع در مرز نیو وستمینستر و بارنابی) در محل حاضر شد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.