03

مه
2020

سرانجام تلخ برای مادر 44 ساله مفقود شده اهل بریتیش کلمبیا

Posted By : کاناداهوم/ 123

[ad_1]

بریتیش کلمبیا- CBC News: پس از گذشت بیش از دو ماه از ناپدید شدن نیرلا شارما 44 ساله، پلیس بارنابی جنازه وی را یافت. پلیس پس از دریافت گزارش مبنی بر مشاهده شدن جسد در حاشیه رودخانه Fraser (واقع در مرز نیو وستمینستر و بارنابی) در محل حاضر شد. 

[ad_2]