22

فوریه
2020

سخنرانی عمر خضر، تروریست سابق کانادایی، در دانشگاه دالهاوزی هالیفکس 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 86 0هالیفکس- Global News: عمر خضر، زندانی سابق گوانتانامو، ۱۰ فوریه در دانشگاه Dalhousie هالیفکس سخنرانی کرد. خضر و اشماعیل بی، سخنرانان دعوت شده برای بحث و تبادل نظر درباره کودک-سربازان بودند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.