28

مه
2020

سخت شدن شرایط بانک ها برای اعطای وام به سرمایه گذاران بخش مسکن

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 40 0به گزارش گلوب اند میل، مورگیج بروکرها می گویند وام دهندگان بزرگ شرایط اعطای وام به سرمایه گذاران در بخش مسکن را سخت تر کرده اند و این می تواند منجر به رکود در مناطقی مانند جنوب انتاریو شود که تقاضای بالای سرمایه گذاران قیمت ها و فروش را بالا برده بود. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.