04

سپتامبر
2019

سالمند تورنتویی در هفتاد و نه سالگی از دانشگاه فارغ التحصیل شد!

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 32 0تورنتو- اسرا لیندو، از جاماییکا به کانادا مهاجرت کرده و ۴ فرزند خود را بزرگ کرد. او پس از ثبت نام در دانشگاه یورک، مجبور بود روزانه ۲ ساعت با اتوبوس و مترو رفت و آمد کند. پس از ۴ سال، تحصیل، به آرزویش رسید و با مدرک لیسانس در رشته مطالعات جنسیتی و امور زنان، فارغ التحصیل شد. لیندو ۷۹ ساله است! او در گفتگو با خبرنگار نشریه Globe and Mail  گفت: <بچه هایم بزرگ شده و دنبال زندگی خودشان رفته اند. من هم تصمیم گرفتم که کاری را برای خاطر خودم انجام بدهم. ۴ سال عالی را در یورک سپری کردم.>

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.