09

جولای
2020

سالمندان واجد شرایط این هفته حداکثر ۵۰۰ دلار مساعده دریافت می کنند

Posted By : کاناداهوم/ 59 0اتاوا- CTV News: سالمندان واجد شرایط در کانادا بالاخره یک نوبت مساعده ۵۰۰ دلاری را دریافت خواهند کرد. این پرداخت در چهارچوب کمک های مالی دولت فدرال برای جبران افزایش هزینه های زندگی ناشی از پاندمی COVID-19 انجام می شود. جاستین ترودو، اواسط ماه مه قول پرداخت این مساعده را داد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.