10

جولای
2020

سازمان بهداشت جهانی از عدم تاثیرگذاری داروهای مالاریا و ایدز بر کاهش مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ خبر داد

Posted By : کاناداهوم/ 66 0به گزارش گاردین، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد با توجه به عدم تاثیرگذاری داروهای مالاریا- هیدروکسی کلروکین- و ایدز- لوپیناویر/ ریتوناویر- بر کاهش مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹، این سازمان آزمایش این داروها را بر بیماران کووید-۱۹ بستری در بیمارستان متوقف کرد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.