26

ژوئن
2020

ساخت کیت ضدعفونی کننده ویروس کرونا توسط چند نوجوان کانادایی

Posted By : کاناداهوم/ 67 0نورت بی/انتاریو- National Post: فیونا تروونگ برای جشن پانزدهمین سالگرد تولدش ایده خوبی داشت. دو نفر از بهترین دوستانش، الا کلسو و امیلی یاتز قرار بود به خانه اش بیایند و ضمن حفظ فاصله فیزیکی ایمن، مسافت ۱۷ کیلومتری را با قایق به The Green Store واقع در Trout Lake (در حومه نورت بی/انتاریو) طی کرده و بستنی و هات داگ بخورند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.