14

ژوئن
2020

زوج بریتیش کلمبیایی برنده خوشبخت Lotto Max 

Posted By : کاناداهوم/ 69 0سامرلند/بریتیش کلمبیا- Global News: رابرت بیت و همسرش لیا اشمیت که هفت سال Lotto Max بازی کردند، بالاخره ۱ میلیون دلار برنده شدند. آنها در واقع ۱ ماه می، مبلغ ۱ میلیون و ۵۲ هزار و ۳۲۸ دلار به خانه بردند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.