18

اکتبر
2019

زن ساکن شمال انتاریو به جادوگری متهم شد

Posted By : کاناداهوم/ 159تیمینس/انتاریو- پلیس انتاریو تیفانی بوچ ۳۳ ساله را ۱۱ دسامبر با اتهام جادوگری و دریافت پول در ازای باطل کردن طلسم روبرو کرد. این اقدام در حالی انجام شد که دو روز بعد از آن <جادوگری> از قوانین کیفری کانادا یا Criminal Code حذف شد.