11

مارس
2020

زن بیست و پنج ساله تورنتویی متهم به اخاذی و آزار جنسی یک مرد

Posted By : کاناداهوم/ 139

[ad_1]

تورنتو- CBC News: پلیس تورنتو یک زن 25 ساله ساکن تورنتو را به اتهام اخاذی، آزار جنسی و تهدید با اسلحه و زندانی کردن یک مرد بازداشت کرده است. 

[ad_2]