28

ژوئن
2020

زن بیست و هفت ساله با سابقه محکومیت به جرم رانندگی در حالت مستی باز هم مست پشت فرمان نشست

Posted By : کاناداهوم/ 111

[ad_1]

انتاریو- Global News: پلیس انتاریو زن 27 ساله ساکن انتاریو را با چندین اتهام، از جمله اتهام رانندگی تحت تاثیر الکل روبرو کرده است. این در حالیست که این زن در سال 2015 به جرم قتل یک دوچرخه سوار در حین رانندگی در حالت مستی، بازداشت و در پایان محاکمه سال 2017 به زندان محکوم شد. 

[ad_2]