22

مه
2020

زندگی ۱۰۰ هزار زنبور در سقف خانه مرد آمریکایی 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 36 0آمریکا- CNN: هنگامی که جورج مونتگومری در سال ۲۰۱۸ به خانه اش در جورجیا نقل مکان کرد، زمان زیادی طول نکشید که متوجه صدای وز وز در خانه شد. مونتگومری در گفتگو با خبرنگار CNN گفت: در فصل بهار متوجه صدا شدم. صدای زنبورهای عسل پشت دیوار را می شنیدم. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.