10

فوریه
2020

ریشه کن شدن سرطان دهانه رحم در کانادا طی بیست سال آینده 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 87 0کانادا- Global News: نتایج به دست آمده از دو پروژه مطالعاتی بین المللی با شرکت پژوهشگران کبکی، احتمال ریشه کن شدن سرطان دهانه رحم (Cervical Cancer) در کانادا طی ۲۰ سال آینده و ریشه کن شدن آن در جهان طی قرن حاضر را نشان می دهد. نیل به این هدف به شرط واکسیناسیون ۹۰ درصدی زنان جوان برعلیه ویروس HPV (پاپیلوما ویروس انسانی)، غربالگری بیماری و دسترسی به درمان مناسب، محقق خواهد شد. سازمان جهانی بهداشت (WHO) خواهان واکسیناسیون ۹۰ درصد از دختران جوان در برابر ویروس HPV تا سال ۲۰۳۰ و غربالگری یک تا دو بار ۷۰ درصداز زنان در طول عمرشان می باشد. آمار واکسیناسیون HPV در کانادا هم اکنون حدود ۸۰ درصد می باشد. دختران و پسران کانادایی در کلاس چهارم ابتدایی واکسینه می شوند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.