18

فوریه
2020

رکوردشکنی زن کانادایی؛ چهار ساعت و ۲۰ دقیقه در حالت پلانک

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 84 0کانادا- msn.com: ورزشکاران حرفه ای برای بالا بردن استقامت بدنی، حرکت پلانک (plank) را تمرین می کنند. تمرین قدرتی ایزومتریک سخت اما فوق العاده مفید برای تمامی عضلات و بخصوص عضلات شکم. این تمرین به دو صورت انجام می شود. روش معمولی و مرسوم شناس سوئی است که می توان روی دست و یا آرنج انجام داد. روش سخت تر پلانک طرفی است که روی یک دست و یک پا انجام می شود. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.