11

آگوست
2019

رسوایی دویست و پنجاه هزار دلاری انجمن دانشجویان دانشگاه رایرسون

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 99 0تورنتو- رام گانش، دبیر انجمن دانشجویان دانشگاه رایرسون، در فاصله ماه می تا دسامبر ۲۰۱۸، ۲۵۰ هزار دلار بابت خریدهای شخصی از کارت اعتباری انجمن استفاده کرده است. از جمله صرف ۲ هزار و ۵۰۷ دلار در Rec Room، خرید ۸۰۰ دلار مشروب از LCBO و هزینه های دیگر.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.