17

مه
2020

راه اندازی کلینیک اورژانس مجازی در بیمارستان کودکان لندن-انتاریو 

Posted By : کاناداهوم/ 82

[ad_1]

انتاریو- Global News: خانواده های دارای فرزند بیمار در لندن-انتاریو در طول پاندمی کروناویروس برای دریافت مشاوره پزشکی به ملاقات حضوری با پزشک نیاز نخواهند داشت. 

[ad_2]