07

جولای
2020

راننده قاتل مادر و سه فرزندش در سانحه برمپتون، دارای سابقه محکومیت بابت تخلفات رانندگی 

Posted By : کاناداهوم/ 68 0برمپتون/انتاریو- CBC News : جوان ۲۰ ساله متهم به ایجاد سانحه منجر به فوت مادر جوان و سه فرزند خردسالش در برمپتون، دارای سابقه محکومیت بابت جرائم رانندگی است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.