23

سپتامبر
2019

راننده عصبانی از شکست عشقی، با اتومبیل وارد نمایندگی پورشه شد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 131 0تورنتو- پلیس تورنتو مردی را به اتهام راندن عمدی اتومبیل به داخل نمایندگی فروش پورشه واقع در Parliament  و Front Street و وارد کردن خسارت به اتومبیل های پارک شده داخل نمایشگاه، بازداشت کرد. این مرد، گویا به دلیل عصبانیت از برهم خوردن رابطه با دوست دخترش، اقدام به این کار کرده بود.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.