31

جولای
2020

رئیس سابق خیریه WE دلیل استعفای خود را تحولات نگران کننده در سازمان عنوان کرد

Posted By : کاناداهوم/ 63

به گزارش گلوب اند میل، رئیس سابق هیئت مدیره خیریه WE گفت پس از اینکه متوجه تحولات صورت گرفته در خیریه شد بدون برنامه ریزی قبلی از مقام خود استعفا داد.