31

جولای
2020

رئیس سابق خیریه WE دلیل استعفای خود را تحولات نگران کننده در سازمان عنوان کرد

Posted By : کاناداهوم/ 55 0

به گزارش گلوب اند میل، رئیس سابق هیئت مدیره خیریه WE گفت پس از اینکه متوجه تحولات صورت گرفته در خیریه شد بدون برنامه ریزی قبلی از مقام خود استعفا داد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.