12

آگوست
2019

رئیس جمهور فیلیپین خواهان کاهش سن مسوولیت کیفری به نه سال

Posted By : کاناداهوم/ 290

[ad_1]

نمایندگان مجلس سنای فیلیپین، به اتفاق گروه های حامی کودکان در برابر رودریگو دوترته، رئیس جمهور جنجالی فیلیپین قرار گرفته اند تا مانع کاهش سن مسوولیت کیفری از 15 سال به 9 سال بشوند. سناتورها، این تصمیم را تندروانه و ناعادلانه می دانند.

[ad_2]