22

ژوئن
2020

دگزامتازون، داروی نجات‌ بخش کرونا توسط دانشگاه آکسفورد پیدا شد 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 47 0به گفته پژوهشگران دانشگاه آکسفورد، استروئید ارزان ‌قیمتی به نام دگزامتازون می ‌تواند خطر مرگ را بین مبتلایان به ویروس کرونا که مشکلات جدی تنفسی دارند، تا یک سوم کاهش دهد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.