22

ژوئن
2020

دگزامتازون، داروی نجات‌ بخش کرونا توسط دانشگاه آکسفورد پیدا شد 

Posted By : کاناداهوم/ 114

[ad_1]

به گفته پژوهشگران دانشگاه آکسفورد، استروئید ارزان ‌قیمتی به نام دگزامتازون می ‌تواند خطر مرگ را بین مبتلایان به ویروس کرونا که مشکلات جدی تنفسی دارند، تا یک سوم کاهش دهد. 

[ad_2]